Kategorie
DLA ROLNIKA DZIAŁKOWCA  (3)
Żeńszeń  (38)
    Korzeń swieży  (3)
    Kosmetyki  (4)
    Mieszanki  (6)
    Napoje  (3)
    Nasiona  (3)
    Porcjowany  (11)
    Sadzonki  (7)
Efektywne mikroorganizmy  (28)
    Akcesoria  (2)
    DLA ROLNIKA DZIAŁKOWCA
    Gospod.domowe  (3)
    Kosmetyki  (4)
    Książki  (1)
    Napoje  (3)
Zioła  (7)
Przyprawy i OLEJE  (6)
Orkisz  (21)
soki  (3)
Topinambur  (8)
Książki  (1)
Promocje więcej
Łuska orkisz 10 kg na kilka poduszek i materac

Łuska orkisz 10 kg na kilka poduszek i materac
Cena: 55,00zł
50,00zł
Szukaj
Słowa kluczowe:


Kategoria:

z podkategoriamiWyszukiwanie zaawansowane

EM-PROBIOTYK-BOKASHI 10 KG
[1066]
66,00zł

EM Bokashi Probiotyk to nowoczesna forma probiotyku oparta na otrębach zbożowych zawierająca Efektywne MikroorganizmyTM. Stabilizuje mikroflorę przewodu pokarmowego odpowiedzialną za prawidłowe trawienie. Stymuluje odporność organizmu, powstrzymuje rozwój i działanie bakterii chorobotwórczych. Łatwy i wygodny w skarmianiu ze względu na sypką formę preparatu. EM-Bokashi stosujemy po wymieszaniu z paszą np.: w wozie paszowym, mieszalniku. Najlepsze efekty przynosi kompleksowe stosowanie Efektywnych MikroorganizmówTM zarówno w wodzie (EM-Probiotyk) jak również w paszy(EM- Bokashi Probiotyk) Dawkowanie:5 kg EM – Bokashi Probiotyk na 1 tonę paszy. M Probiotyk™ jest w postaci płynnej i EM Bokashi Probiotyk™ w formie stałej (fermentowane otręby pszenne) do zadawania poprzez: paszę wodę oprysku: w obecności zwierząt, pomieszczeń, stanowisk, legowisk, wybiegów zamgławiania: w obecności zwierząt (bez względu na wiek), pomieszczeń, stanowisk, legowisk, wybiegów obornik i gnojowicę Stosowanie EM Probiotyk™ oparte jest o zasadę zmniejszania dawki po okresie zasiedlenia w hodowli i chowie trzody chlewnej w cyklu zamkniętym i otwartym. Okres zasiedlenia określany jest: · cykl zamknięty – po przejściu wszystkich loch przez porodówkę: 150 – 170 dni · cykl otwarty – po zakończonym tuczu na obiekcie Dawka standardowa stosowana u trzody chlewnej wynosi 1 ml EM Probiotyk™ / 10 kg wagi żywej zwierzęcia. W dawkowaniu należy brać pod uwagę zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie procesu hodowlanego: · mikrobiologiczne · środowiskowe · obsługa · rodzaj paszy · pochodzenia zwierząt ( cykl otwarty lub zakup stada podstawowego: lochy i knury) Zagrożenia te wymagają zwiększenia dawki standardowej nawet do 100%, ale po usunięciu tzw. zagrożenia należy powrócić do standardowego zastosowania. Zwierzęta które otrzymują EM Probiotyk™ charakteryzują się łagodnością pomiędzy sobą oraz i w stosunku do obsługi. Tab. 1 Dawkowanie EM Probiotyk™ lub EM Bokashi Probiotyk™ w poszczególnych grupach produkcyjnych w okresie zasiedlania Grupa produkcyjna zwierząt Dawka EM Probiotyk™ Dziennie ml / sztukę Dawka EM Probiotyk™ Pasza litr /tonę Dawka EM Bokashi Probiotyk™ Dziennie Gram / sztukę Dawka EM Bokashi Probiotyk™ Pasza kg / tonę Okres zasiedlania Locha zaproszona* 25 – 35 8 – 12 30 – 40 10 – 13 Locha karmiąca* 30 – 40 5 – 7 40 – 50 7 – 8 Prosiak – 2 dzień życia 2 - - - Prosiak przy losze 2 15 2 15 Prosiak odchowalnia 5 15 6 15 Tucznik – Starter** 15 15 17 16 Tucznik – Starter 12 8 13 8 Tucznik – Grover 12 6 13 7 Tucznik – Finiszer 10 3 11 4 Tucznik – Lawsonia, Clostridium 12 8 13 8 Locha zaproszona * = 25 ml / 30g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 3 kg paszy; 35 ml / 40g dziennie na sztukę przy spożyciu do 3 kg paszy Locha karmiąca* = 30 ml / 40g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 6 kg paszy; 40 ml / 50g dziennie na sztukę przy spożyciu do 6 kg paszy Tucznik – Starter** = dawka dla warchlaków u których nie stosowano w okresie odsadzania Preparatów EM Tab. 2 Dawkowanie EM Probiotyk™ lub EM Bokashi Probiotyk™ w poszczególnych grupach produkcyjnych w kolejnych cyklach produkcyjnych Grupy produkcyjne zwierząt Dawka EM Probiotyk™ Dziennie ml / sztukę Dawka EM Probiotyk™ Pasza litr / tonę Dawka EM Bokashi Probiotyk™ Dziennie Gram / sztukę Dawka EM Bokashi Probiotyk™ Pasza kg / tonę Kolejne cykle produkcyjne Locha zaproszona* 20 – 30 7 – 10 25 – 35 8 – 12 Locha karmiąca* 25 – 35 4 – 6 30 – 40 5 – 7 Prosiak – 2 dzień życia 2 - - - Prosiak przy losze 2 15 2 15 Prosiak odchowalnia 5 15 6 15 Tucznik – Starter** 15 15 17 16 Tucznik – Starter 10 7 11 8 Tucznik – Grover 8 4 9 5 Tucznik – Finiszer 7 3 8 4 Tucznik – Lawsonia, Clostridium 10 7 11 8 Locha zaproszona * = 20 ml / 25 g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 3 kg paszy; 30 ml / 35g dziennie na sztukę przy spożyciu do 3 kg paszy Locha karmiąca* = 25 ml/30g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 6 kg paszy; 35 ml / 40g dziennie na sztukę przy spożyciu do 6 kg paszy Tucznik – Starter** = dawka dla warchlaków u których nie stosowano w okresie odsadzania Preparatów EM Zastosowanie pełnej Technologii EM™ w hodowli trzody chlewnej przynosi wymierne efekty takie jak: maksymalne ograniczenie schorzeń układu pokarmowego i oddechowego związanych z zakażeniami mikrobiologicznymi: Eschericha coli; Sallmonela; Lawsonia, Pastrella; Mycoplasma; Actinobacilus oraz czynnikami wirusowymi. Efektywne Mikroorganizmy™ eliminują stres wywołany złymi warunkami sanitarnymi w chowie zwierząt, co w niektórych schorzeniach jest pierwszym czynnikiem wywołującym ich zaistnienie – streptokokoza wywoływana przez – Streptococus suis. EM Probiotyk™ zapobiega uszkodzeniom wątroby i jajników(poprawa płodności i plenności loch) poprzez rozkład mykotoksyn pochodzących z paszy. Przy pełnym zastosowaniu Technologii EM™ ( opracowanym programie dla wybranej fermy) jest możliwa produkcja żywca wieprzowego: · bez udziału antybiotyków oraz szczepień ochronnych przy odpowiednim reżimie hodowlanym · zmniejszenie kosztów produkcji żywca wieprzowego w wyniku: o zmniejszenia zużycia paszy na 1 kg przyrostu o zwiększenia przyrostów dziennych o zmniejszenia zużycia leków o ograniczenia występowania chorób zakaźnych o ograniczenia upadków o ograniczenie stosowania (aż do ich wyeliminowania) dodatków paszowych w postaci: § zakwaszaczy § drożdży § wyłapywaczy mykotoksyn § rozkładających gazy odorowe o wyeliminowania stosowania środków zwalczających muchy o zmniejszeniu kosztów przygotowania pomieszczeń do następnych nastawień Wyprodukowana w ten sposób wieprzowina posiada większe walory sensoryczne oraz lepszą jakość technologiczną ( obniżone pH mięsa, dłuższa trwałość bez oznak rozkładu oraz brak w tuszy metabolitów powstających w trakcie stresu lub po paszach zawierających mykotosyny). Zadawanie EM Probiotyk™ lub EM Bokashi Probiotyk™ EM Probiotyk™ powinno się dodać do paszy suchej bezpośrednio podczas wdmuchiwania paszy do silosu za pomocą węża ciśnieniowego. Jeśli chcemy zmieszać EM Probiotyk™ z paszą w mieszalniku paszowym to z EM Probiotyk™ powinny być najpierw zmieszane otręby pszenne,(lub zastosowanie EM Bokashi Probiotyk™) żeby łatwiej było rozprowadzić całą ilość cieczy w paszy. Silosy powinny być całkowicie opróżnione w ciągu 12-14 dni. W celu przepłukania systemu zadawania paszy płynnej powinno się dodatkowo aplikować 2 litry EM Probiotyk™ na 1 tydzień. EM™ do stabilizacji mikroflory w chlewni Podobnie jak w przypadku hodowli bydła tak i w przypadku hodowli trzody chlewnej zamgławianie EM PROBIOTYKIEM ma korzystny wpływ na dobrostan zwierząt bytujących w budynku. Dobroczynne mikroorganizmy osiadają na wszystkich powierzchniach i na wszystkich cząsteczkach kurzu znajdujących się w powietrzu. Ogranicza to namnażanie patogenów. Tab. 3 Dawkowanie EM Probiotyk™ do oprysku lub zamgławianie pomieszczeń inwentarskich Pomieszczenia EM Probiotyk™ Woda Łączna ilość Ilość aplikacji 1 m2 10 ml 40 ml 50ml Co 3 dni 1 m2 25 ml 75 ml 100ml 1x na tydzień 100 m2 1 litr 4 litry 5 litrów Co 3 dni 100 m2 2,5 litra 7,5 litrów 10 litrów 1 x na tydzień 1000 m2 10 litrów 40 litrów 50 litrów Co 3 dni 1000 m2 25 litrów 75 litrów 100 litrów 1x na tydzień · Małe obory można spryskiwać opryskiwaczem plecakowym · Spalinowe opryskiwacze plecakowe nadają się średnich obór. Jeśli zwierzęta są wrażliwe na hałas, to może użyć także automatu do bielenia albo opryskiwacza na akumulator bądź z napędem elektrycznym · Do większych obór nadają się zraszacze powietrza albo wbudowane na stałe zraszacze szklarniowe Ściółka Jako ściółki należy użyć wyłącznie słomy. Słoma często jest zasiedlona przez Fusarium i inne szkodliwe grzyby. Dlatego podczas belowania zalecamy dodać 0,1-0,5 litra EM Probiotyk™ na belkę słomy za pomocą aplikatura, który jest mocowany na prasie. Bakterie kwasu mlekowego wyprą szkodliwe grzyby. Następnie słomę podczas ściółkowania ponownie zasiedla się EM Probiotyk™ poprzez opryskiwanie. Ruszt Przed każdym zasiedleniem pomieszczeń Efektywnymi Mikroorganizmami™ należy oczyścić chlewnię myjką ciśnieniową. W celu zmiękczenia brudu należy dodać EM w proporcjach 5 litrów EM Probiotyk™ na 1000 litrów wody. Po oczyszczeniu cała chlewnia powinna być spryskana roztworem wodnym EM w stosunku 1:10. Po oczyszczeniu skuteczne jest- zwłaszcza w odchowalniach- rozsypywanie 20-50g EM Bokashi Probiotyk™ na m2. Zwierzęta w tak przygotowanej chlewni zajmują się głównie poszukiwaniem pożywienia i są mniej narażone na stres. Spód podłogi rusztowej jest z reguły mocno zanieczyszczony gnijącymi resztkami organicznymi. Nie rozpuszczają ich nawet intensywne zabiegi mycia. Zaleca się na początku stosowania EM Probiotyk™ w chlewni potraktować podłogi rusztowe roztworem wodnym EM Probiotyk™ w proporcjach 1:1 do 1:2. Jeden litr tej mieszanki wystarczy na 5 m2 .Ten zabieg poprawia także jakość gnojowicy. Najlepsze efekty uzyskujemy podczas systematycznego i kompleksowego stosowania Technologii EM™ w całym gospodarstwie.

Więcej informacji o tym produkcie znajdziesz na jego stronie internetowej.
Recenzje
   
Powered by MDCom Ltd.

Copyright © 2009 Sławomir Chmiel

Strona główna    ▪    Nasza oferta    ▪    Promocje    ▪    Szukaj    ▪    Regulamin    ▪    Kontakt